بانوان میبدی در مراسم سوگواری حضرت زهرا (س) با شرکت در مسابقه پخت حلوا ، ظروف تزئین شده حلوا را زینب بخش محفل معنوی خود نمودند.