کد خبر: ۶۰۷۷
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۱۰
برای رسیدن به خواست‌های واقعی، از گذشته، یک سری آزمایش‌های ذهنی مطرح می‌شده است. در این آزمایش‌ها دو چیز بسیار اهمیت دارد، یکی آن که فرد در مود و پوست سوژۀ این آزمایش‌ها برود و دیگری هم این که با خود صداقت داشته باشد.


محمدرضا محسنی _ مدرس بازاریابی : برای رسیدن به خواست‌های واقعی، از گذشته، یک سری آزمایش‌های ذهنی مطرح می‌شده است. در این آزمایش‌ها دو چیز بسیار اهمیت دارد، یکی آن که فرد در مود و پوست سوژۀ این آزمایش‌ها برود و دیگری هم این که با خود صداقت داشته باشد. موارد زیادی از این آزمایش‌ها طرح شده که به برخی از آن ها اشاره می شود:


1- آزمایش انسان نامرئی

 این آزمایش را افلاطون از سقراط در کتاب جمهوری نقل می‌کند. به این بیان که می گوید فکر کنید که نامرئی هستید و بعد ببینید در این مدت چه کارهایی را انجام می دهید. این کارها در راستای خواست‌های واقعی شماست.


2- آزمایش یونگ: 

یونگ بیان می‌کرد که با بررسی اسطوره‌های ملل مختلف، در آن‌ها به برخی مشترکات رسیده است، از جمله این که در اسطوره‌های مختلف هست که برای افراد شرایطی مهیا می شد که یک آرزو از آن‌ها برآورده می‌شد و این البته بازگشت‌ناپذیر هم بوده است. یونگ سه ویژگی برای این موقعیت بیان می کرد: الف) این موقعیت تنها برای یک آرزو بوده است، ب) در صورت برآورده شدن این آرزو امکان برگشت آن نیست، ج) این آرزو نباید با الفاظ مبهم بیان شود مثل سعادت‌مندی، بهترین چیزها و ... .


3- محدودیت عمر:

آزمایش سوم این گونه است که انسان در ابتدا تصور کند مدت محدودی مثلاً چهل روز زنده است و بعد از آن قطعیت دارد که می میرد. بعد مقدار این محدوده را کمتر کند تا جایی که به یک روز و کمتر برسد و بعد ببیند این مدت محدود را به چه می‌گذراند. این که این مدت را به چه چیزی می‌گذراند، نشان‌دهندۀ سنخ روانی و خواست‌های واقعی وی است.


4- یکسانی شغل ها به لحاظ مطلوب های اجتماعی:

اگر فرض شود که تمام شغل‌های جهان به لحاظ مطلوب‌های اجتماعی مثل قدرت، ثروت، شهرت و ... یکسان باشند، در این حالت هر انسانی هر شغلی را بر می‌گزیند، ناظر به خواست‌های درونی اوست؛ زیرا در موارد زیادی این تفاوت‌ها میان مطلوب‌های اجتماعی انسان را از خواست‌های واقعیش منصرف می‌کند.


5- به جای دیگری بودن: 

اگر از شما بخواهند خود را به جای شخصیت دیگری بگذارید، چه معاصر و چه تاریخی، با این فرض که جای هر فردی که بخواهید قرار گیرید، باید تمام شرایط او را اعم از مثبت و منفی بپذیرید. هر شخصیتی را که بپذیرید، در جای او قرار بگیرید، او چند ویژگی دارد که مطلوب شماست. این مطلوبیت تا حدی است که حتی خصوصیات منفی او را هم می توانید قبول کنید.


6- آزمایش نیچه:

این آزمایش را نیچه ابداع کرده است. نیچه قائل بود اگر انسان فارغ از حجم نوشته‌اش، خود روی سنگ قبر خود را پیش از مرگش بنویسد، این کار او را به خواست‌های درونیش نزدیک می‌سازد. از آن چه می‌خواسته باشد و نشده، از آن چه می‌خواسته انجام دهد، ولی نداده و  ... .


7- آزمون از دست دادن چیزها و امور:

اگر انسان در موقعیتی قرار گیرد که باید چیزهایی یا کسانی را از دست بدهد، در این موقعیت اگر چیزها یا کسانی باشند که انسان نخواهد آن‌ها را از دست بدهد و ترجیح دهد که زندگی را تمام کند به جای این که این امور را از دست بدهد ... خیلی از اوقات انسان متوجه آن چه از دست می‌دهد، نمی شود؛ چون این تغییر تدریجی است و مانند این آزمایش‌ها انسان را به خواست‌هایش که که در طول زمان از آنها برایش غفلت صورت گرفته است، بر می‌گرداند. آن چه انسان نمی‌تواند از آن قطع نظر کند، یا از موجودات است مثل همسر، برادر، خواهر و ... و یا از غیر موجودات است، مثل آرمان‌های انسان، یا فضیلت‌های انسانی مثل صداقت، تواضع و  ... .


البته تمام این آزمایش‌ها که بیان شد، تنها انسان را به خودِ واقعیش می‌رساند و بعد از آن انسان باید خود واقعیش را با ترازوی عقل و وجدان اخلاقی بسنجد و در صدد بهبود آن برآید. این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که عقل و وجدان اخلاقی هر دو می توانند داوریشان در اثر آن چه بیکن چهار بت می‌گفت، تضعیف شود و باید درصدد اصلاح خود این دو منبع هم برآمد.


8- سکونت در جزیره ای دورافتاده: 

آزمایش بعد را برخی در ذیل همین قسم و برخی مستقل مطرح می‌کنند. در این آزمایش شما باید فرض کنید که قرار است به جزیرۀ دورافتاده‌ای تبعید شوید و در آخرین لحظات، پیش از تبعید، به شما اجازه داده می‌شود که سه چیز را همراه ببرید: یک انسان، یک کتاب و یک وسیله برای خلق هنر، مثل قلم برای نقاشی، یا سازی برای نواختن موسیقی. باز انتخاب‌های شما نشان دهندۀ خواست‌های درونی شماست.
اتفاقا این آزمایش برای برخی بزرگان اتفاق افتاده.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: