پرورش بز سانن ، مرغداری و زنبورداری در روستای مرور ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

پرورش بز سانن ، مرغداری و زنبورداری در روستای مرور

پرورش بز سانن ، مرغداری و زنبورداری از جمله فعالیت های اقتصادی است که در روستای زیبا و دیدنی مرور با مشارکت و همکاری زنان و مردان در یک خانواده در کنار آنجام می گیرد.

بایگانی‌های کارآفرینی – پایگاه خبری سایه بون
تصاویری از برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه / بخش دوم ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

تصاویری از برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه / بخش دوم

نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه نمود توانمندیهای کارآفرینان شهرستان میبد و به خصوص بانوان کارآفرین این شهرستان در عرصه تولید و بازاریابی محصولات کارافرینی با همراهی مسئولین می باشد.

تصاویری از برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه / بخش اول ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

تصاویری از برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه / بخش اول

این نمایشگاه در جهت به نمایش گذاشتن توانمندیهای بانوان میبدی و دیگر کارآفرینان درحسینیه انصار بفروئیه شهرستان میبد تا روز ۲۲ بهمن دایر می باشد .

برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه

نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه در راستای ارائه توانمندیهای بانوان شهرستان میبد گشایش یافت.