داستانهای خواندنی – رستوران مبتکر ۲۵ آبان ۱۳۹۵

داستانهای خواندنی – رستوران مبتکر

یکی از غذاخوری های بین راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود:شما در این مکان غذا میل بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما دریافت خواهیم کرد.راننده ای با خواندن این تابلو اتومبیلش را فوراً پارک کرد و وارد شد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوش جان کرد.بعد از خوردن […]

زندگیه دیگه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

زندگیه دیگه

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

پدر و پسر

بایگانی‌های داستان های خواندنی – پایگاه خبری سایه بون
۱۸ دی ۱۳۹۴

پسرک واکسی

حکایت آموزنده تله موش ۱۲ دی ۱۳۹۴

حکایت آموزنده تله موش