اصطلاح ریش و قیچی بدست کسی دادن ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

اصطلاح ریش و قیچی بدست کسی دادن

 اصطلاح “ریش و قیچی بدست کسی دادن” چگونه به وجود آمده است؟

بایگانی‌های ضرب المثل ها – پایگاه خبری سایه بون
حکایت ضرب‌المثل‌ «هرچه کنی، به خود کنی/گر همه نیک و بد کنی» را می‌دانید؟ ۱۶ آذر ۱۳۹۴

حکایت ضرب‌المثل‌ «هرچه کنی، به خود کنی/گر همه نیک و بد کنی» را می‌دانید؟

این ضرب‌المثل را در مورد افرادی به کار می‌برند که به نتیجه اعمال خود بی‌توجه هستند. در واقع پیام اصلی این مثل این است که هر حرکت ما خوب و بد در حق دیگران، اثری مستقیم بر خودمان دارد. اما در مورد داستان این ضرب‌المثل این طور می‌گویند که … در کوچه و برزنی درویش […]