1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اجتماعی"
لازمه تحول در دادگستری استفاده بهینه از منابع انسانی است

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با اشاره به اینکه رویکرد دستگاه قضایی تعامل و ایجاد انگیزه در مردم و مدیران و حمایت از مدیران جسور است گفت : لازمه تحول در دادگستری و دادسراها مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع انسانی است

ازمربیان و مدیران مهدهای کودک میبد تقدیرشد

به مناسبت هفته معلم وگرامیداشت مقام معلم از مربیان و مدیران مهدهای کودک میبد تقدير شد.