لازمه تحول در دادگستری استفاده بهینه از منابع انسانی است

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با اشاره به اینکه رویکرد دستگاه قضایی تعامل و ایجاد انگیزه در مردم و مدیران و حمایت از مدیران جسور است گفت : لازمه تحول در دادگستری و دادسراها مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع انسانی است

دست های همدلی و اتحاد زیلو بافان میبدی در هم گره شد/تصاویر

با برگزاری گردهمایی زیلوبافان میبدی به مناسبت هفته کارگر و گرامیداشت روز جهانی کارگر، زیلو بافان میبدی دست های اتحاد و همدلی و همکاری خود را در هم گره زدند تا با قرار گرفتن در زیر مجموعه خوشه زیلو برای رونق و شکوفایی هنرصنعت زیلو تلاش کنند.

ازمربیان و مدیران مهدهای کودک میبد تقدیرشد

به مناسبت هفته معلم وگرامیداشت مقام معلم از مربیان و مدیران مهدهای کودک میبد تقدير شد.